Konflikthåndtering

Karrieremæssigt er jeg vokset op i entreprisebranchen, hvor konflikter synes at være et – tæt på – ufravigeligt vilkår.

Jeg har som tidligere procesadvokat været vidne til mange konflikter, som ”på papiret” var juridiske; og som ”på papiret” blev ”løst” af en juridisk dommer. 

En konflikt er imidlertid sjældent kun af juridisk karakter. 

Juraen er blot et af mange redskaber, som kan anvendes, når en konflikt skal finde sin løsning. Udfordringen med konflikter og jura er bare, at jura ikke løser en konflikt. Juraen bestemmer kun, hvem der har ret, og når juraen har talt, lever konflikten ofte videre i bedste velgående.

En konflikt består nemlig af to dele: Selve uenigheden og spændinger i og mellem mennesker.

Konflikter opstår alle steder, hvor der er mennesker med forskellige holdninger og personligheder. 

Hvis de spændinger, som konflikten har medført, imellem de involverede parter, ikke behandles, er konflikten ikke løst, og her må juraen melde hus forbi.

Hvis konflikten skal løses, så parterne kan komme videre på bedste og mest konstruktive vis, er det nødvendigt at behandle spændingerne mellem parterne og i bedste fald reparere parternes relation. 

Først når spændingerne mellem parterne er behandlet, er konflikten løst, og det er i disse tilfælde, at relationen styrkes og giver grobund for, at parterne kan skabe resultater – sammen.

Konflikter skal med andre ord håndteres, og de skal håndteres af parterne selv.

Konfliktforebyggelse:

Det kræver handling fra de involverede parter, hvis en konflikt skal forebygges eller løses.

Handlingerne kan bestå i, at parterne sikrer sig, at deres samarbejde er rammesat ved et jævnbyrdigt og ligeværdigt aftalegrundlag, ligesom helt små ændringer i adfærd og sprog (kommunikation) kan gøre en stor forskel i parternes måde at samarbejde på, når aftalegrundlaget er på plads, og parterne ved fælles hjælp skal føre et projekt ud i livet. 

Optimering af kommunikationen er et væsentligt fokusområde, hvis I ønsker færre konflikter og misforståelser i hverdagen.

Det handler grundlæggende om at blive bevidst om at kommunikere på en måde, der både er rammesættende, anerkendende, positiv og konstruktiv. 

Er I allerede involveret i en konflikt, som I har svært ved at håndtere, så læs mere om mediation her.