Juridisk Sparring

En entreprisekontrakt skal optimalt set afspejle et ligebyrdigt aftaleforhold mellem to eller flere parter, som ønsker at skabe resultater sammen.

Aftalen skal sikre et produkt, der lever op til de krav, der er opstillet i aftalen, ligesom aftalen også – og ikke mindst – skal sikre, at processen, der fører til det færdige produkt, bliver så smidig og positiv for alle parter som muligt.

Dermed ikke sagt, at der ikke kan opstå uoverensstemmelser på vejen mod det fælles mål, men en god kontrakt har i videst mulige omfang taget højde for, hvordan eventuelle uoverensstemmelser skal behandles hurtigt og konstruktivt, så processen kan komme tilbage på sporet uden væsentlige forsinkelser.

Entreprisekontrakten skal betragtes som et styringsredskab for aftalens parter, og det er derfor vigtigt, at parterne prioriterer ressourcerne inden kontraktindgåelse. Det er uhyre svært at rette op på en kontrakt, når først den er underskrevet.

Jo mere indsigt og klarhed alle parter har i kontrakten, desto mindre er risikoen for, at der senere opstår konflikter.

Jeg kan hjælpe jer med at sikre, at det samarbejde, I ønsker at indgå i, afspejles i den kontrakt, som I underskriver, herunder både i form af en gennemgang af samtlige udbudsdokumenter, udarbejdelse af selve kontrakten eller en gennemgang af et udkast, der allerede foreligger og i de efterfølgende kontraktforhandlinger med jeres kommende kontraktpartnere, ligesom jeg står til rådighed med juridisk sparring og konfliktforebyggende indspark igennem alle byggeriets faser

Læs mere om Konflikthåndtering her.