Det med småt

Praktisk information 

CVR-nummer: 38 59 85 97
Kontonummer: 3409 129633378
Mehl Mediation & Juridisk Sparring er ansvarsforsikret hos HDI Danmark.

Ansvarsbegrænsning

Mehl Mediation & Juridisk Sparring v/ Anne Sender Mehl er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for tab, som vores rådgivning måtte medføre, dog med følgende begrænsninger:

Ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Ansvar for rådgivning kan ikke overstige kr. 5 mio. pr. skade og i alt pr. forsikringsår. 

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 1. marts 2020

Mehl Mediation & Juridisk Sparring behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne beskyttelsespolitik i henhold til GDPR (den nye europæiske persondataforordning), som har til formål at beskytte dig og dine personlige oplysninger.

Jeg overholder kravene om beskyttelse af dine personlige oplysninger i henhold til GDPR både i forhold til de oplysninger, som afgives via hjemmesiden www.sendermehl.dk, og de oplysninger, der afgives til mig på anden vis.

Personoplysningerne, der modtages, behandles på følgende måder:

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Mehl Mediation & Juridisk Sparring er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:

Mehl Mediation & Juridisk Sparring
v/ Anne Sender Mehl
Godthåbsvej 27, 1.
8660 Skanderborg

Mobil 2270 9011
info@sendermehl.dk

Hvilke data indsamles

1. Automatisk indsamlede data

Hjemmesiden www.sendermehl.dk opsamler automatisk data, så jeg kan vende tilbage på din henvendelse og så jeg kan optimere mine tilbud til dig.

Når du besøger hjemmesiden sendes der oplysninger fra din internet browser til en server. Via analyse af disse data, kan mine digitale løsninger optimeres. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Data, der opsamles, er statistiske oplysninger om brugerens (din) adfærd i de digitale løsninger.

Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres er:

 • Dato og tidspunkt for besøg.
 • De sider der besøges på vores hjemmeside.
 • IP-adressen på den besøgende.
 • Oplysninger om anvendt browser og computer. (type, version, operativsystem).
 • Geografisk placering.

Vi anvender Google Analytics og Facebook som webanalyseløsning. I den forbindelse sendes der webanalyse data fra vores hjemmeside til analyse i den service Google og Facebook udbyder.

I den forbindelse fungerer Google Analytics og Facebook som databehandlere af data, som vi er ansvarlige for. Disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse Googles fortrolighedspolitik her: https://policies.google.com/privacy?hl=da
Du kan læse Facebooks fortrolighedspolitik her: https://da-dk.facebook.com/about/privacy/

I forbindelse med automatisk indsamlede data indsamles IKKE personlige data.

2. Oplysninger du selv afgiver

Vi behandler også oplysninger, som du selv afgiver telefonisk eller på hjemmesiden www.sendermehl.dk, når du udfylder vores kontaktformular.

Oplysninger du selv aktivt afgiver i forbindelse med ovenstående kan være:

 • Navn, e-mail adresse og telefonnummer
 • Virksomhedsnavn
 • Adresseoplysninger
 • Oplysninger sendt på e-mail eller oplyst ved telefonisk henvendelse

Hvis du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside, gemmer vi oplysningerne, så vi kan reagere/kontakte dig på din anmodning.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

1. Formål med indsamling

 • Sikring af brugervenlighed, sikkerhed og service
 • Optimering af hjemmesiden www.sendermehl.dk
 • Kunne besvare din henvendelse ved udfyldning af kontaktformular på vores hjemmeside eller din henvendelse via e-mail

2. Opbevaring af personlige data

Data indsamlet ved henvendelser via kontaktformularen på hjemmesiden www.sendermehl.dk eller e-mail opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter de slettes.

Jeg opbevarer oplysningerne så længe fortsat behandling er nødvendig i forhold til den rådgivning, jeg yder og for at jeg kan overholde retlige forpligtelser, fx for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.
 
Når et samarbejdsforhold ophører, vurderer jeg hvilke oplysninger, der skal slettes og hvilke, der skal gemmes.

De oplysninger, der skal slettes, vil blive det senest efter 6 måneder.

Øvrige oplysninger vil blive gemt i 5 år.

3. Videregivelse af personlige data

Vi videregiver ikke personlige data og oplysninger til andre.

Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af data, og disse er kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt. De har ikke tilladelse til at videregive eller anvende data udover deres kontraktlige forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer løbende, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser i henhold til gældende regler og lovgivning.

Vi anvender kun databehandlere, der giver dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende lovgivning.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du disse link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

4. Samtykke

Du giver dit samtykke til, at vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, når du benytter vores hjemmeside.

5. Cookies

Mehl Mediation & Juridisk Sparring anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om hjemmesidens brugere til forbedring af hjemmesiden og dennes indhold.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din pc, smartphone eller lignende, når du besøger et websted, og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil, og den kan ikke indsamle oplysninger på din pc, sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan til hver en tid slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din pc ved at ændre indstillingerne i din browser.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies. Hvordan, du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet, slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi eventuelt har modtaget om dig fra andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

6. Du har ret til at klage til Datatilsynet

Mehl Mediation & Juridisk Sparring er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Mehl Mediation & Juridisk Sparring, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk